Dansk flag

Dansk

Du kan anvende vores whistleblowerordning til, at foretage indberetninger af alvorlige, eller kritisable forhold, der vedrører vestjysk.

Whistleblowerordningen er sat op til at modtage oplysninger, der vedrører nedenstående forhold:

 • - Bestikkelse/Korruption

 • - Overtrædelse af politik/procedure

 • - Interessekonflikt

 • - Diskrimination

 • - Svindel

 • - Sundhed/Sikkerhed/Miljø

 • - Seksuel chikane og overfald

 • - Uetisk opførsel

 • - Tyveri

 • - Mobning

 • - Andre alvorlige overtrædelser

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller du kan vælge at indberette anonymt.

I menuen kan du under ”Whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Du kan få oplysning om behandlingen af dine personoplysninger i whistleblowerordningen under punktet ”Privatlivspolitik”. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse under punktet ”Anonymitet” ovenfor.

Opfølgning på din indberetning kan være relevant af flere årsager:

1. Du ønsker at se status for din indberetning for at kontrollere, om der er sket yderligere sagsbehandling.

2. Whistleblowerenheden har anmodet om yderligere oplysninger fra dig.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService