Dansk flag

Dansk

Anonymitet

Vores whistleblower ordningen giver mulighed for at være komplet anonym. Under indgivelsen af en indberetningen vil det være muligt at indberette anonymt, eller fortroligt. Vi kræver ikke, at du tilkendegiver din identitet. Som indberetter kan du derfor frit vælge, om du vil foretage en indberetning anonymt eller med angivelse af dine personlige kontaktoplysninger. 

Anonym kommunikation via postboks

Whistleblower ordningen fungere som en sikker og anonym postboks, hvor vestjysk kan tage kontakt til indberetteren igennem. Vi anbefaler, at postboksen anvendes, da det kan være vanskeligt for vestjysk at gennemføre yderligere undersøgelser uden oplysninger fra dig.

Opmærksomhedspunkter til sikring af anonymitet

Whistleblowerordningen logger hverken IP-adressen eller maskin-ID’et på den computer, som indberetningen foretages fra. Ligeledes anvender portalen ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af vestjysk eller opkoblet på netværk, er der en risiko for at det bliver logget i browserens historik/og eller log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i vestjysk IT-systemer. 

 

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af vestjysk eller koblet op på vestjysk's netværk.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService